Sistemes de captura

ESTRATEKO S.L. ha aportat importants novetats tecnològiques en el desenvolupament de la seva activitat, entre les quals cal destacar:

 

 • Ús de càmeres de visió nocturna per a la realització de censos i programes de seguiment de les poblacions.
 • Creació i desenvolupament d’un sistema de captura innovador i únic a Europa

La bona tecnologia és garantia d'èxit

Sistema de xarxa suspesa

La captura amb xarxa suspesa és un sistema innovador, creat per ESTRATEKO S.L. i únic a Europa.

Aquest sistema permet que el conjunt de la gestió de les poblacions de fauna que duu a terme ESTRATEKO S.L. sigui:

 • LEGAL.Respecta les normatives establertes.
 • HOMOLOGAT. Sistema de captura homologat per directiva europea 2001/95/CE.
 • SEGUR. Garanteix la seguretat de les persones que hi ha a l’entorn on es realitza la captura, tant per les que hi treballen com per a la ciutadania. Permet realitzar actuacions en zones urbanes, periurbanes i rurals on altres mètodes serien perillosos.
 • SENSE ARMES. No es fa servir l’arma de foc.
 • SELECTIU. Ja que el moment de la captura és completament selectiu. La decisió de capturar o no la pren el professional. També en el procés de gestió dels animals capturats és possible realitzar una selecció dels individus i decidir si és convenient sacrificar-los, traslladar-los o alliberar-los.
 • ECOLÒGIC. No s’utilitzen productes químics ni es deixen residus sobre el terreny. I també es té en compte la dinàmica de la població i la seva incidència en l’ecosistema.
 • ÈTIC. Garanteix que no es causi patiment ni maltractament de cap tipus als individus de l’espècie a controlar.
 • ECONÒMICAMENT SOSTENIBLE. El balanç entre beneficis obtinguts i les despeses generades és positiu. Sistema eficaç i eficient.
 • TECNOLOGIC. Disposa de la tecnologia i del material necessari per monitorar i controlar la intervenció a distància des de qualsevol dispositiu connectat a la nostra aplicació
 • ACCEPTAT. És un sistema acceptat pel departament d’agricultura ramaderia i pesca (DARP) com a mètode de captura.
 • DISCRET. Gràcies al sistema de muntatge i desmantellament que es fa en poc temps, fa que passi desapercebut.
 • CERTIFICAT DE BENESTAR ANIMAL. Mètode de captura s’adequa als estàndards internacionals de captura no cruel.

Si estàs interessat/da en comprar o llogar el nostre sistema de captura, pots contactar amb nosaltres sense compromís!