Gestió i prevenció

ESTRATEKO ofereix un mètode de control de les poblacions de porc senglar que és:

 

 • EFECTIU
 • EFICAÇ
 • EFICIENT
 • SEGUR
 • DISCRET
 • GESTIÓ INTEGRAL DEL PROBLEMA
 • EXPERIÈNCIA

L’empresa s’adapta a les necessitats concretes de cada cas i ofereix un ventall de serveis entre els quals es pot escollir:

 

 • Estudi de proposta estratègica per al control de la població de porc senglar
 • Protocol de seguiment poblacional
 • Servei de Gestió d’actuacions de captura (Xarxa suspesa – Corral trampa)
 • Protocol de retirada de la fauna
 • Protocol de sanitat animal
 • Servei d’Urgència (Sarbatana)
 • Gestió i control de fauna salvatge a mig o llarg termini
 • Pla de Gestió Integral

L’empresa ESTRATEKO S.L. centra la seva activitat, principalment, en una de les espècies d’animals salvatges que està creant més problemes actualment: el Porc Senglar (Sus scrofa).